For Byg & Anlæg

Kontakt 3ned.dk

en sikker løsning til deres entreprise

For Byg & Anlæg

Værdiansættelse af træer for en grøn profil

3ned.dk værdiansætter træer efter den danske VAT03 model, der er brugt i flere retslige afgørelser.

Hvorfor?

Værdiansættelse af træer i forbindelse med bygge og anlægsprojekter, hjælper bygherrer til at få dækket et tab, ved skader på bevaringsværdige træer. Erfaring viser at betydligt færre træer beskadiges når de værdiansættes tidligt i projektet.

Entreprenøren kender værdien af træerne og kan formidle det videre til sine leveredøre.

Skulle der alligevel ske en skade, kan VAT03 modellen også bruges til at beregne værdien af en skade, som ikke fører til at træet skal fældes, men medføre træets levetid reduceres.

Hvordan?

Sammen med kunden gennemgår vi træerne og dokumentere deres tilstand.
Efterfølgende sendes en rapport som indholder data på træerne og værdien af hvert træ, disse data bruges i forbindelse med en skade til at beregne og dokumentere værditabet.


Afskærmning

Gamle træer er uerstattelige, det er vigtigt de prioriteres under hele projektet. 3ned.dk tilbyder at opsætte den korrekte afskærmning af træer i forbindelse med bygge og anlægs projekter. Vi har stor erfaring i skader på bytræer og kan rådgive om den nødvendig afskærmning, afhængig af træet placering, i forhold til kørsel, gravearbejde, deponering af materiel osv.

Det kan vi selv lave!

Ja, formentlig. Vi ser dog ofte at der er brugt resurser på værdiløs afskærmning, fordelt på to scenarier.

– Stammerne er omhyggeligt afdækket, men rodnettet er ødelagt af kørsel med tunge maskiner og/eller gravearbejde i træets primære rodzone.
– Træerne er fornuftigt afskærmet, men manglende viden om deponering af materiel, vask af fx. blandemaskiner osv. føre til at træet “kvæles” uden det er påført fysiske skader.

Begge dele resultere ofte i at træer skal fældes omkring projektets afslutning.

Vores mål

Er at rådgive vores kunder så der etableres den nødvendige afskærmning, hverken mere eller mindre. Etablere, kontrollere og vedligeholde afskærmningen under hele forløbet, gerne i samarbejde med Entreprenøren.

Kan den nødvendige afskærmning ikke etableres, gør vi opmærksom på dette, så midlerne istedet kan bruges på plante store træer når byggeriet er afsluttet.

Rydning af Byggegrunde

3ned.dk har mange års erfaring med rydning af større byggegrunde, som resultere i lav kostpris pr. arealenhed.

Vi levere konkurrence dygtige priser til entreprenør virksomheder, da vi neddeler træet på arealet, så udgifter til bortskaffelse af blandet grønt affald elimineres. På arealer hvor træet kan skoves, bunkelægges og flises, kan flisen afsættes og bidrage til at reducere den samlede kostpris.

Vi tilbyder totalløsninger hvor bevaringsværdige træer udvælges og afskærmes. Arealet ryddes, lav bevoksning knuses og stubbe fræses, så arealet overleveres plant og klar til byggemodning.

Er du interesseret i at blive kontaktet?

Vi kommer gerne og besigtiger opgaven, med henblik på et uforpligtende tilbud.