Risikovurdering

Kontakt 3ned.dk

for en professionel risikovurdering

Risikovurdering

Hvornår udarbejdes en risikovurdering?

Træets ejer er ansvarlig for, at træet ikke udgør en risiko.
Dette er i sidste ende en objektiv vurdering, hvor forhold såsom træets placering og de skader træet kan forvolde, tages i betragtning.

Et gammelt træ på en legeplads udgør en potentielt større risiko, end hvis det står midt i en skov langt fra veje og stier.

Hvorfor udarbejdes en risikovurdering?

Handlingsplanen, som er en del af Risikovurderingen forhindrer ulykker. Skulle der alligevel opstå en skade, står ejeren af træet betydelig stærkere ved et erstatningskrav.

Hvordan udarbejdes en risikovurdering?

Der udarbejdes en detaljeret rapport, der beskriver træets tilstand. Rapporten er opdelt i: base/rodnet, stamme og krone, samt en beskrivelse af vækstbetingelserne.

Potentelle risici dokumenteres med fotos og en beskrivelse af omfanget af disse.
Det kan fx. være angreb af ved-nedbrydende svampe, grene med begyndende flæk, udtørring af kronen efter gravearbejde i rodzonen m.m.

I rapporten vil vi placere træet i en af følgende kategorier:

Sundt
Der er ingen grund til at foretage yderligere.

Observation
Vi dokumenterer skaderne med fotos og en detaljeret beskrivelse. Der laves en videre handlingsplan.

Risiko
Er træet i risikogruppen vil vi rådgive om pleje.
Er der fx. tale om begyndende flæk efter en storm, kan træet krone-reduceres for at mindske belastningen. Tunge grene kan sikres med specielt udviklet line, som aflaster, og samtidig forhindrer, grenene i at falder ned, hvis de skulle knække.

Risikovurdering – det sikre valg

Her kan du læse et konkret eksempel fra det virkelige liv. En ulykke kunne været undgået hvis der var udarbejdet risikovurdering.

Kunden havde længe bekymret sig over et af træerne i haven, men ønskede det ikke fældet.
Træet havde en svag stammestruktur. Kronen havde tunge sidegrene, der rækker langt ud fra stammen.

I det sene forår, da saftspændingen i kronen var på det højeste, kollapsede træet pludseligt. Ved en risikovurdering ville vi have anbefalet en kronenreduktion, samt at sikre stammerne med special line for at aflaste de svage punkter

Da vi blev kontaktet efter ulykken, rykkede vi hurtigt ud og sikrede træet for at undgå yderligere skader. Herefter fjernede vi forsigtigt træet stykke for stykke, sikkert og professionelt.

Ikke et eneste vindue i drivhuset var ødelagt. Træet kunne være reddet, hvis kunden havde investeret i en professionel risikovurdering.

Overvejer du en risikovurdering?

Kontakt os for at modtage et uforpligtende tilbud.