Træbeskæring

Kontakt 3ned.dk

for et naturligt resultat

Træbeskæring

Hvad er træbeskæring

3ned udfører og rådgiver om alle former for træbeskæring, fra reduktion eller udtynding af kronen til beskæring af døde grene. Vores arbejde har udgangspunkt i International Society of Arboricultural’s retningslinjer for pleje af træer.

Vi leverer altid den korrekte beskæring på alle slags træer, fra det lille frugttræ i haven til det store egetræ i boligforeningens gård.

Beskæring i samarbejde med kunden

I 3ned starter vi altid med at finde ud af, hvad kundens formål med træbeskæringen er – manglende lys i haven, problemer i forbindelse med hustaget, luft ledninger, tv antenner eller andet. Når det er gjort, rådgiver vi om, hvordan beskæringen bedst skal udføres.

Vi besigtiger altså altid opgaven og aftaler derefter opgavens omfang i samarbejde med kunden. Vi er meget fleksible og mere end villige til at finde et tidspunkt for vores besøg, som passer kunden godt. Når vi har besigtiget og snakket med kunden om opgaven, sender vi et tilbud på mail med en beskrivelse af opgave, pris og leveringstid.

Hvornår er det årstid for træbeskæring?

Det er bedst at beskære træer i vækstperioden, som løber fra april til september. Vi fraråder at beskære omkring løvspring, da træerne bruger størstedelen af deres energi på at sætte blade.

Arter af træer med en høj saftspænding er “blødere” end andre – det gælder fx. Birk, Valnød og Ahorn. Disse bør beskæres sidst i vækstperioden, i juli, august eller september, hvor saftspændingen i træerne er faldet.

Hvorfor beskære i vækstperioden?

Træets “immunforsvar” ligger i de næringsstoffer, som bliver transporteret rundt mellem træets krone og rodnet. I dvaleperioden er der stort set ingen transport af næringsstoffer, hvilket gør træet forsvarsløst indtil væksten genoptages i næste vækstperiode.

Træer i skel

Ved tvist om træer naboer imellem vurderes sagen efter, hvad dommeren finder er den naboretslige tålegrænse.

Læs mere her: Hegnsloven

Det siger vores kunder om os

Træbiologi, kort fortalt

Det er vigtigt at huske på, at træer er levende organismer, som reagerer på deres omgivelser og måden, de behandles på. Dette gælder når træets kroner bliver beskåret, men også ved fx. gravearbejde i træets rodzone – der som tommelfingerregel strækker sig lige så langt ud fra træet, som det er højt.

Træets krone bør ikke reduceres med mere end en tredjedel. Det skyldes, at man ellers risikere at træet går i “alarm beredskab” og prøver at kompenserer med kraftig øget vækst – hvilket bare vil kræve endnu mere træbeskæring.

Reducerer man kronen alt for meget, kan træet ikke længere producere næringsstoffer, i det omfang som er nødvendigt for træets overlevelse. Sagt på en anden måde, kan et lille bladareal ikke mætte en store krop.

Og når træet har opbrugt sin næringsbank, vil det dø.

Derfor bør man grene altid skæres af ved en sidegren med blade på, når man reducerer kronen. På den måde holder man gang i transporten af næringsstoffer i den pågældende gren.

Når der går råd i et træ, skyldes det svamp. Træer har ofte såkaldte “barriere zoner”, der fungerer som træets immunforsvar. I næringsstofferne, som transporteres rundt i træet, er der antistoffer, som svampene ikke kan tåle, bl. a. Fenol og Lignin. Når et træ får et sår, hvad enten det skyldes en gren, som knækker af i en storm, eller træet er blevet beskåret, aflejres disse stoffer omkring sårfladerne inde i veddet.

Transporten af disse stoffer sker i splintveddet, den yderste del af veddet. Derfor bør man altid undgå store snitflader som blotter kerneveddet, hvor antistofferne aflejres meget langsomt.

Vi tilstræber derfor altid at fjerne mange små grene istedet for enkelte store.

Er du interesseret i at blive kontaktet?

Vi kommer gerne og besigtiger opgaven, med henblik på et uforpligtende tilbud.