Stubfræsning

Stubfræsning

Effektiv stubfræsning

Stubfræsning er en hurtig og billig måde at fjerne træstubbe på. Den lille maskine kræver kun en 70 cm bred haveindgang. Stubben kan bortfræses til 45 cm under niveau.

Priseksempel

Stub 80 cm i diameter, fræset ned til 15 cm under niveau = 1250 kr. inkl. moms.

Stubfræseren er meget hurtig og effektiv til at fjerne rødder fra Bambus og gamle hække.

Fordele ved stubfræsning: lave omkostninger, minimal terrænskade, træet skyder ikke igen og stubfræsning kan udføres tæt på belægning og kabelføring.

Samarbejdet med kunden

Ved stubfræsning af enkelte stubbe giver vi et prisoverslag på telefon eller mail. Overslaget er baseret på stubbenes samlede diameter på det bredeste sted ved jordoverfladen, samt at stubben er skåret ned til 10 cm over niveau.

Leveringstid 1-2 uger.

Accepteres prisoverslaget kommer vi med stubfræseren og måler opgaven op. De behøver ikke at være hjemme, blot der er adgang til stubbene.

Afviger prisen mere end 10%, kontakter vi Dem inden arbejdet påbegyndes.

Reetablering

Reetablering efter stubfræsning udføres lettest umiddelbart efter stubfræsningen er afsluttet. Jorden er løs og let at arbejde med.

Træstubben er lavet til spåner der er blandet med jord.

Der bør som tommelfingerregel ikke plantes direkte i den opfræsede jord. Spånerne gør at jorden udtørrer hurtigt og koncentrationen af næringstoffer bliver for høj, når spånerne nedbrydes.

3ned.dk kan naturligvis stå for reetableringen.

Interesseret i et prisoverslag?

Vi skal blot bruge den samlede diameter på subbene, samt hvor lange de ønskes under niveau.